In dorpshuis “It String” staat alles klaar voor de voorbereidende repetities voor het muzikale afscheid van de gemeente Menameradiel.stoelen korps grote zaal