Op zaterdag 24 november komt Sinterklaas naar Boksum. Hij is tussen 15.30 en ± 17.00 uur in dorpshuis “It String”.

Alle kinderen t/m groep 8 zijn welkom. Wil je er bij zijn geef je dan op. Dit kan door middel van een briefje met naam, jongen of meisje en leeftijd. Dit vóór 16 november a.s. met € 5,- inleveren bij één van de volgende leden van de activiteitencommissie:

  • Joke van Houten
  • Froukje Reineman
  • Sietske Okkema of
  • Berthi Bruggeman.