Dorpshuis “It String” heeft € 2000,– ontvangen uit het Coöperatiefonds.