Zaterdag 11 mei 2019 wordt door de activiteitencommissie van dorpshuis “It String” weer de jaarlijkse autopuzzelrit georganiseerd. Start bij dorpshuis “It String” in Boksum.

Het uitzetten van zo’n tocht is veel werk en ze hopen dan ook dat er veel inwoners van Boksum/Blessum/Deinum aan deze puzzeltocht mee zullen doen.

Inschrijven vanaf 16.00 uur (€ 5,– per auto). Start vanaf 16.30 uur.Autopuzzeltocht