Boksum, 3 juni 2020


Beste dorpsbewoners van Boksum en omgeving,
 
Op 16 Maart 2020 kwam door de corona-crisis ook voor ons dorpshuis abrupt een einde aan alle
activiteiten. Nu, begin juni, komen we in een situatie waarin we stapje voor stapje weer wat meer mogelijkheden en vrijheid krijgen. Alles uiteraard met de grootste voorzichtigheid en voorzorgsmaatregelen.
 
Gisteravond heeft het bestuur van het dorpshuis vergaderd en de weloverwogen beslissing genomen om het dorpshuis nog niet open te stellen voor activiteiten en een hapje en drankje.
De organisatie die nodig is om alle maatregelen en voorzorgen te nemen om op een verantwoorde manier open te gaan, zijn voor deze korte periode te groot.
Zoals de situatie nu lijkt willen we na de bouwvak (midden augustus) of per 1 september ons fijne dorpshuis weer open stellen voor alle activiteiten. Hierbij uiteraard rekening houdend met de voorzorgen en maatregelen die er op dat moment van kracht zijn.
 
Wij hopen na de zomer snel weer terug te kunnen naar het ‘oude’ normaal en alle activiteiten van
het dorpshuis weer op te kunnen starten.
 
Wij wensen iedereen een fijne en gezonde zomerperiode toe.
 
Het Bestuur van doarpshus it String