Het bestuur van het dorpshuis bestaat uit de volgende personen:

voorzitter Cor Okkema 06 – 430 113 80
secretaris Siebine Hofstede 06 – 152 392 17
penningmeester Annie Bouwma 06 – 236 103 39
vice voorzitter Johan Vledder 06 – 472 507 14
onderhoud Rudi Reineman 058 – 254 23 64
activiteitencommissie Berthi Bruggeman 058 – 254 19 96
lid Harm Huisman 058 – 289 09 42
lid Hajo Laviere 06 – 215 532 30
lid Corina Stok 058 – 254 21 66